** เลือกระดับชั้นก่อนนะครับ **

ระดับชั้น ม. 1 2 3 4 5 6
ห้องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พิมพ์ชื่อห้องบนสุด พิมพ์ชื่อห้อง ในตาราง
จำนวนช่องว่าง ** รวมช่องหลังสุด --เกิน 21 ควรตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน **
ความกว้าง
แบ่งหน้า
รหัสวิชา หรือ/และ ชื่อวิชา


คำแนะนำ
- แนวตั้ง จำนวนช่อง 21 กว้าง 15 หน้าละ 33
- แนวตั้ง จำนวนช่อง 12 กว้าง 30 หน้าละ 33
- แนวนอน จำนวนช่อง 35 กว้าง 15 หน้าละ 25
- แนวนอน จำนวนช่อง 21 กว้าง 27 หน้าละ 25
- อยากให้แสดงพื้นหลังสี ไม่กำหนดหัวท้ายกระดาษ ไปกำหนดค่าหน้ากระดาษของบราวเซอร์ (Internet Explorer | chrome | firefox)

หลังตั้งค่า กดปุ่ม แสดงผล แล้วกดปุ่ม พิมพ์ -- ควรดูตัวอย่างการพิมพ์ก่อนพิมพ์จริง
คู่มือ

งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน