ขั้นตอนการรับสมัคร

1. รับระเบียบการและใบสมัคร
2. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล (สามารถบันทึกก่อนล่วงหน้าก่อนวันสมัครจริง)
3. เขียนใบสมัครและจัดเรียงเอกสาร
4. ย่ื่นใบสมัคร
5. ตรวจสอบหลักฐาน(เจ้าหน้า่ที่)
6. รับบัตรเลขที่นั่งสอบ

กำหนดค่าหน้ากระดาษ Internet Explorer

สำหรับ IE ซึ่งไม่ค่อยจะไปด้วยกับใคร มีมาตรฐานของตัวเอง การกำหนดค่าหน้ากระดาษก็ทำได้ไม่ยากครับ เพียงแต่อาจหาเมนูไม่เจอ เมนูการกำหนดค่าคล้าย firefox เราก็เรียกมาก่อนแล้วกำหนดค่าได้เลย

ตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Chrome

อธิบายเฉพาะเมนูภาษาอังกฤษ สำหรับใครใช้เมนูภาษาไทยน่าจะได้อยู่แล้ว ก็เทียบเคียงเอาครับ

สำหรับ Chrome สามารถกำหนดค่าก่อนพิมพ์ได้เลย

ปรับหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์หน้าเวปเพจ ด้วย firefox

ในบางโอกาสเราไม่อยากพิมพ์หัว กระดาษ ในบางโอกาสอยากจัดหน้าให้ชิดขอบที่สุด ไปดูวิธีกำหนดค่าหน้ากระดาษในเวปบราวเซอร์กันกัน แต่ควรรู้เป็นการเบื้องต้นว่า ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน กำหนดไม่เหมือนกัน วันนี้แนะนำของ Firefox web browser

เอกสารเพิ่มเติม

Subscribe to งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตั้งค่า RSS