รับนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

กรอกข้อมูลรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ล่วงหน้า

ลิ๊ง http://gpa2.mathdeebuk.net
กรอกล่วงหน้าผ่านเวปไซต์ได้ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น หลังจากนั้นต้องดำเนินการที่ฝ่ายรับสมัครเท่านั้น

กำหนดค่าหน้ากระดาษ Internet Explorer

สำหรับ IE ซึ่งไม่ค่อยจะไปด้วยกับใคร มีมาตรฐานของตัวเอง การกำหนดค่าหน้ากระดาษก็ทำได้ไม่ยากครับ เพียงแต่อาจหาเมนูไม่เจอ เมนูการกำหนดค่าคล้าย firefox เราก็เรียกมาก่อนแล้วกำหนดค่าได้เลย

ตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Chrome

อธิบายเฉพาะเมนูภาษาอังกฤษ สำหรับใครใช้เมนูภาษาไทยน่าจะได้อยู่แล้ว ก็เทียบเคียงเอาครับ

สำหรับ Chrome สามารถกำหนดค่าก่อนพิมพ์ได้เลย

รายชื่อนักเรียนสำหรับเช็คชื่อ

ใบรายชื่อลำดับตรงกับฐาน Bookmark

** หมายเหตุ **
กรณี ใช้ Google Chrome เป็นเวปบราวเซอร์ บางครั้งอาจพิมพ์ออกเครืื่องพิมพ์ไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยน ไปใช้เวปบราวเซอร์อื่นๆ
ดูการตั้งค่าหน้ากระดาษตามนี้

ปรับหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์หน้าเวปเพจ ด้วย firefox

ในบางโอกาสเราไม่อยากพิมพ์หัว กระดาษ ในบางโอกาสอยากจัดหน้าให้ชิดขอบที่สุด ไปดูวิธีกำหนดค่าหน้ากระดาษในเวปบราวเซอร์กันกัน แต่ควรรู้เป็นการเบื้องต้นว่า ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน กำหนดไม่เหมือนกัน วันนี้แนะนำของ Firefox web browser

เอกสารเพิ่มเติม

วิธีถอนโปรแกรม

1.กดปุ่ม Start บนคีย์บอร์ด หรือคลิก start >run บน taskbar
2. พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกดปุ่ม Enter
3. เลื่อนหา Bookmark2551 แล้วดับเบิลคลิก เพื่อ ถอนโปรแกรม
4. คลิก Yes /OK ไปเรื่อย
5. รอจนกว่าจะเสร็จสิ้น

แฟ้มที่ต้อง ถอนโปรแกรม
1. bookmark2551
2. Microsoft Access Database Engine 2007

ติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้่ ถ้ามีทั้งสองให้ถอน 1 ตัว แล้วลองใช้งาน หากใช้งานไม่ได้ให้ถอนทั้ง 2 ตัว แล้วลงไหม่
1. Microsoft runtime 2013
2. Microsoft Access Database Engine 2010 (กรณีลงตัวแรกไม่ผ่าน ให้ลงตัวนี้)

Subscribe to งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตั้งค่า RSS